Woda i zmiana klimatu: To problem, któremu już teraz musimy stawić czoła.

23/03/2020

Więcej niż 2 miliardy ludzi na świecie nie ma dostępu do wody pitnej ani do podstawowych urządzeń sanitarnych. Zadaniem kobiet i dziewczynek jest zdobycie wody dla ich domostw. Problem braku wody dotyka ponad 40% populacji świata i spodziewany jest wzrost tej liczby. Powodzie i inne kataklizmy wywołane przez żywioł wody powodują 70% zgonów na świecie.

22 marca 2020 – Woda i zmiana klimatu są ze sobą nierozerwalnie związane. Globalne ocieplenie, wylesienie oraz nadzwyczajne zjawiska meteorologiczne w ostatnich dekadach powodują, że deficyt wody powiększa się. Coraz bardziej nieprzewidziane mają negatywny wpływ na bioróżnorodność i zrównoważony rozwój na całym świecie.

Każdego roku z okazji Światowego Dnia Wody fundacja Wa are Water podreśla wagę wody jako istoty życia ludzkiego zgodnie z hasłem Organizacji Narodów Zjednoczonych „woda i zmiana klimatyczna”. Temat ten tłumaczy jak nierozerwalnie powiązane ze sobą są te dwa zagadnienia woda i zmiana klimatu.

Ponieważ populacja świata rośnie zwiększa się zapotrzebowanie na wodę, to powoduje, że zasoby zostaną wyczerpane, a to spowoduje nieodwracalne zniszczenia w środowisku naturalnym.

Co więcej kryzys klimatyczny powiększa istniejące ryzyka i rodzi nowe zarówno w sferze ekosystemów jak i ludzkich. Te ryzyka są dystrybuowane nierówno i generalnie istnieje większe prawdopodobieństwo, że dotyczą ludzi i społeczności biednych i pokrzywdzonych.

 

Organizacja IDMC potwierdziła, że nadzwyczajne zjawiska meteorologiczne spowodują migrację 90 % ludzkości.

W związku z globalnym ociepleniem, kriosfera czyli część hydrosfery, obejmująca wody w postaci niezanikającego lodu lodowcowego, morskiego i gruntowego - wciąż kurczy się i ulega procesowi redukcji.

Wzrost ilości tropikalnych wiatrów takich jak cyklony i tropikalnych deszczy, intensyfikacja ekstremalnych uderzeń gorąca w połączeniu z wyższym poziomem mórz, potęguje ryzyko nieprzewidzianych zjawisk przyrodniczych na wybrzeżach. Wszystko to może spowodować pogorszenie dostępu do żywności, wody i jej jakości dotykając przede wszystkim najbiedniejsze i bezbronne społeczności świata.

Zgodnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych, niektóre z proponowanych rozwiązań zawierają przede wszystkich ochronę płuc naszej planety czyli najważniejszych akwenów absorbujących dwutlenek węgla – oceanów i obszarów bagiennych, wdrażanie inteligentnych technik rolniczych, chroniących klimat i zwiększających ponowne użycie „szarej wody”.Ponadto istotny jest rozwój technik przewidujących pogodę i poszerzanie wiedzy w zakresie czynników społecznych i ekonomicznych ludzkiego ryzyka jakie rodzi się w czasie powodzi, aby móc redukować ich negatywne skutki.

Z okazji Światowego dnia wody 2020, przypominamy jakże ważny jest temat kryzysu klimatycznego, od którego nie da się uciec, a każdy z nas ma w nim rolę do spełnienia.