CERTYFIKATY JAKOŚCI

CERTYFIKATY I APROBATY

Pobierz nasze Deklaracje właściwości użytkowych (DoP) według kategorii produktu i roku.

CERTYFIKACJE AENOR

Consulta los certificados de calidad AENOR de nuestros productos.

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji dotyczą wszystkich produktów sprzedawanych pod marką ROCA. Warunki gwarancji obowiązują dla wyrobów zakupionych i zamontowanych na terytorium Polski.

Deklaracja środowiskowa produktów Roca

W ramach zaangażowania firmy Roca w ochronę środowiska opracowano ustandaryzowane raporty dotyczące wpływu produktów na środowisko. 

IQNET International certification network

System Zarządzania Środowiskowego spełniający wymagania normy ISO 14001: 2015

IQNET International certification network

System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy ISO 9001: 2015

Environmental Product Declaration - Vitreous China

Calculations based on ISO 14025, EN 15804 and EN 16578

Environmental Product Declaration - Faucets

Estimation based on ISO 14025 and UNE-EN 15804

Environmental Product Declaration - Steel Bath

This document is a Environmental Product Declaration by making it referenced; EN 15804:2012+A2:2019