Select your country

CERTYFIKATY JAKOŚCI

CERTYFIKATY I APROBATY

Pobierz nasze Deklaracje właściwości użytkowych (DoP) według kategorii produktu i roku.

CERTYFIKACJE AENOR

Consulta los certificados de calidad AENOR de nuestros productos.

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji dotyczą wszystkich produktów sprzedawanych pod marką ROCA. Warunki gwarancji obowiązują dla wyrobów zakupionych i zamontowanych na terytorium Polski.

Deklaracja środowiskowa produktów Roca

W ramach zaangażowania firmy Roca w ochronę środowiska opracowano ustandaryzowane raporty dotyczące wpływu produktów na środowisko.