Select your country

CERTYFIKATY JAKOŚCI

CERTYFIKATY I APROBATY

Pobierz nasze Deklaracje właściwości użytkowych (DoP) według kategorii produktu i roku.

CERTYFIKACJE AENOR

Sprawdź nasze certyfikaty AENOR według kategorii produktu.

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji dotyczą wszystkich produktów sprzedawanych pod marką ROCA. Warunki gwarancji obowiązują dla wyrobów zakupionych i zamontowanych na terytorium Polski.