Asystent ds. Systemu Zarządzania Jakością

Szukasz ciekawej i pełnej wyzwań pracy? Dołącz do nas na stanowisko:

Nr ref.: SZJ/07/2021

Miejsce pracy: Gliwice,

 

Jeżeli posiadasz:

 

• Wykształcenie wyższe techniczne (Systemy Zarządzania Jakością mile widziane),

• Znajomość normy ISO 9001,

• Znajomość Excela na poziomie średnim.

• Uprawnienia Audytora SZJ oraz doświadczenie w prowadzeniu audytów wewnętrznych,

• Doświadczenie w pracy w Dziale Jakości (mile widziane),

 

To będziesz odpowiedzialna/y za:

 

• Nadzór nad audytami wewnętrznymi,

• Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym,

• Nadzór na certyfikacją i doskonaleniem SZJ,

• Czynny udział w tworzeniu działań korygujących i naprawczych,

• Czynny udział w audytach certyfikujących SZJ,

• Czynny udział w audytach certyfikacyjnych wyrobów gotowych,

• Udział w tworzeniu i nadzorowaniu Zakładowej Kontroli Produkcji,

• Nadzór nad wyrobem niezgodnym,

• Czynny udział w kontroli dostaw i zarządzaniu reklamacjami do dostawców,

• Nadzór nad rejestrem reklamacji,

 

Dodatkowo oferujemy:

 

• Zatrudnienie w międzynarodowej organizacji, która prężnie działa i rozbudowuje swoje struktury w Polsce,

• Zatrudnienie na umowę na czas określony, na okres zastępstwa,

• Pracę w młodym zespole,

• Możliwość pracy w nowoczesnym środowisku biznesowym,

Prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego.

Prosimy o podanie nr referencyjnego w tytule maila: 

SZJ/07/2021

 

Wypełnij formularz aplikacyjny

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Roca Polska Sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice ;

Klauzula Informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roca Polska Sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice ;

2. Na podany adres e-mail: iod24@agileo.it może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych;

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wybrania kandydata.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.