Kierownik Zmiany

Chcesz dołączyć do bardzo dynamicznego i zaangażowanego w globalne projekty zespołu? Razem z nami buduj wyjątkową firmę.

Nr ref.: KZ/02/2021

Miejsce pracy: Gryfice,

 

Jeżeli posiadasz:

-   Znajomość obsługi komputera w tym programów Excel, Word na poziomie min średniozaawansowanym,
-   Znajomość narzędzi Lean Manufacturing (5S, Kaizen),
-   Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi (pirometr, suwmiarka, poziomica),
-   Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną / technologiczną,
-   Doświadczenie w posługiwaniu się narzędziami stosowanymi do obróbki produktów konglomeratowych/kompozytowych (szlifierka, frezarka, zgłębiarka, polerka, wiertarka),
-   Znajomość języka angielskiego na poziomie min. podstawowym,

 

To będziesz odpowiedzialny/a za:

-   Kierowanie poszczególnymi wydziałami produkcji oraz rozliczanie podległych pracowników z ilości i jakości wykonanej pracy w trakcie nieobecności kierownika produkcji,
-   Stałe udoskonalanie procesu produkcji poprzez wdrażanie rozwiązań pozwalających na jego optymalizację ze szczególnym uwzględnieniem redukcji odpadów powstających w toku procesu produkcyjnego,
-   Kontrolę WIP działu produkcji oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia nieprawidłowości,
-   Podnoszenie efektywności wykorzystania zasobów pracowniczych, technicznych oraz materiałowych,
-   Podnoszenie jakości produkowanych produktów z uwzględnieniem założeń kosztowych,
-   Współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów technicznych i technologicznych występujących w procesach produkcyjnych,
-   Nadzór nad organizacją prac w sposób zabezpieczający przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, egzekwowanie przestrzegania zasad BHP w tym stosowania środków ochrony indywidualnej w dziale produkcji,
-   Nadzór oraz odpowiedzialność za efektywność systemu szkoleń pracowników produkcji,
-   Usprawnianie funkcjonowania systemu 5S w obszarze działu produkcji,

Dodatkowo oferujemy:

• Zatrudnienie w międzynarodowej organizacji, która rozbudowuje swoje struktury w Polsce,
• Bardzo dobre warunki zatrudnienia,
• Dodatkowy pakiet benefitów pracowniczych,
• Możliwość rozwoju zawodowego,
• Niezbędne narzędzia do pracy,

Prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego.

Prosimy o podanie nr referencyjnego w tytule maila: KZ/02/2020,

 

Wypełnij formularz aplikacyjny

Klauzula Informacyjna:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roca Pool-Spa Sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice ;
2. Na podany adres e-mail: iod24@agileo.itmoże Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych;
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wybrania kandydata.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.