Grupa Roca uruchomiła pilotażowy projekt efektywnego wykorzystywania wody

06/05/2022

W ramach polityki zrównoważonego rozwoju Grupa Roca podjęła działania optymalizujące wykorzystanie wody w procesach produkcyjnych, zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia jest Veolia Water Technologies Ibérica.

Największej ilości wody wymagają procesy produkcji ceramiki i baterii łazienkowych – z tego powodu Grupa Roca rozpoczęła realizację projektu w tych dwóch obszarach, w fabrykach zlokalizowanych w Maroku i w Turcji. Całość działań zostanie przeprowadzona w ramach globalnego planu audytu zintegrowanego obiegu wody w fabrykach Grupy.

System 6R czyli cyrkularne gospodarowanie wodą

Grupa Roca, przy doradztwie Veolia Water Technologies Ibérica, skupia się na redukcji wykorzystania wody we wszystkich fazach procesu produkcyjnego, m.in. dzięki digitalizacji, recyklingowi oraz korzystaniu ze źródeł słodkiej wody tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Istotnymi elementami są również: kontrola zużycia wody, jej segregacja, kwantyfikacja oraz dopasowanie jej jakości do kolejnego zastosowania i w końcu – ponowne wykorzystywanie.

Tym sposobem gospodarowanie wodą w fabrykach Roca będzie opierać się na systemie 6R: reuse (ponowne użycie), recycle (recykling), recover (odzyskiwanie), regenerate (uzdatnianie), replenish (uzupełnianie), reduce (zmniejszenie zużycia).

Plan osiągnięcia tzw. neutralności wodnej

W pierwszej fazie Grupa Roca planuje przeprowadzić audyt w dwóch głównych fabrykach: w Settat (Maroko) i Eskisehir (Turcja). Ich wybór był podyktowany dużym zapotrzebowaniem na wodę dla realizowanych tam procesów oraz faktem, że zlokalizowane są one w dwóch obszarach planety najbardziej dotkniętych niedoborem tego cennego surowca. Ten etap odbędzie się jeszcze w 2022 r. i obejmie dwa audyty oraz wynikające z nich zalecenia.

W drugiej fazie wnioski wypracowane w ramach projektu pilotażowego obejmą pozostałe fabryki Grupy. Następnie zostanie sporządzony ostateczny plan działania, którego wdrożenie będzie miało na celu osiągnięcie neutralności wodnej w ciągu kolejnych pięciu lat.