Kultura innowacyjności

Innowacyjność wpisana jest w DNA firmy Roca. Koordynowane przez Globalne Centrum Innowacji w Barcelonie, innowacje pojawiają się we wszystkich sferach działalności Grupy, dotyczą nie tylko produktów ale także procesów oraz działalności firmy.

Globalne Centrum Innowacji wspiera kulturę innowacyjności w całej firmie, dba również o to, aby propozycje firmy Roca wychodziły naprzeciw potrzebom naszej planety, społeczeństwa, którego jesteśmy częścią oraz ludzi, którzy finalnie korzystają z naszych produktów.

Wiodąca pozycja Grupy Roca w zakresie technologii, produkcji i wprowadzania na rynek kompletnych rozwiązań łazienkowych jest możliwa dzięki takim grupom jak:

Centrum kompetencji, które nadzoruje rozwój technologii

Roca Design Center oraz korporacyjny dział marketingu, które współpracują z jednostkami kreatywnymi

Roca Group Ventures, które wyszukuje oraz inwestuje w start-upy produktowe i usługowe

Galerie Roca, które działają jako platforma dialogu oraz wymiany wiedzy

Zespoły transformacji cyfrowej, które dostarczają nowe rozwiązania procesowe i biznesowe

Dział zrównoważonego rozwoju, który wspomaga innowacyjne działania