Aktualności o produktach

hidden.life-water-pl-th.jpg

Prace konkursowe prosimy wysłać do 10 maja 2019r. na adres email: biuro@roca.pl albo na adres: Roca Polska Sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice. 

Szczegóły konkursu w:  regulaminie.

 

Woda jest kluczowym zasobem natury, który zaspakaja nasze potrzeby odżywiania, nawodnienia i higieny. Jednakże wciąż nie jest dostępna dla wszystkich. Ponad 2 miliardy ludzi cierpi na brak dostępu do wody pitnej. Z czego:

• Ponad miliard ludzi ma tylko podstawowy dostęp, to znaczy, że musi dojść do źródła wody w pół godziny – tam i z powrotem.

A pozostała część czyli 838 milionów….
• 263 miliony ma ograniczenia w postaci: dostęp do pitnej wody w odległości ponad pół godziny w obie strony.
• 423 miliony użytkuje niesprawdzone źródła wody: studnie i źródełka
• 152 miliony ludzi używa nieuzdatnioną wodę z jezior, stawów, rzek i strumyków.

Po to, aby stawić czoła tym faktom, ONZ proponuje analizę przyczyn i przez hasło „Nikogo nie zostawiamy w tyle “Leaving No One Behind”, przypomina nam, że czysta i dostępna woda jest fundamentalnym dobrem świata, w którym chcemy żyć. Nie możemy się rozwijać jako globalna społeczność jeśli 3 na 10 osób nie ma dostępu do wody pitnej.

ONZ pragnie skupić uwagę też na tym jak brak infrastruktury, złe zarządzanie biedą, nierównością, zmiany klimatyczne, wzrost populacji – 8,5 miliardów w 2030 i 9,7 miliardów ludzi w 2050r. wpłynie na zrealizowanie celu: równy dostęp do wody dla wszystkich.

Aby współuczestniczyć w tym projekcie Fundacja We are water propaguje zdeformowaną mapę świata, która mówi o dostępie mieszkańców każdego kraju do wody pitnej pozwalając na łatwą identyfikację najbardziej zagrożonych regionów świata. Celem akcji jest wsparcie kampanii ONZ, która odnosi się do celi zrównoważonego rozwoju, w szczególności celu nr 6: „Zapewnienie dostępności wody i infrastruktury sanitarnej wszystkim”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie, Fundacja We are water prowadzi kampanię globalną THE HIDDEN LIFE OF WATER, czyli Ukryte życie wody. To kampania, która kontynuuje tematykę ONZ – realizację celów zrównoważonego rozwoju i wskazuje na znaczenie wody, której nie widzimy: #thehiddenlifeofwater.

Woda jako podstawowy zasób zdrowego życia, wpływa na jakość życia, rozwój i edukację. W wielu krajach poprawiony dostęp do zasobów wpłynie pozytywnie na życie dzieci, które dziś tracą czas na zdobywanie wody, a spędzając go na nauce, poprawią los swoich społeczności w aspekcie ekonomicznym i społecznym. To odpowiedzialność nas wszystkich, aby dać wodzie głos – to źródło życia i przyszłości.

Z okazji Światowego Dnia Wody Roca ogłasza konkurs dla Szkół Podstawowych.

Odpowiedz na jedno z pytań:
- Dlaczego dzieci muszą mieć ładne toalety w szkołach?
- Co się dzieje, jeśli nie ma w szkole toalet?
- W jakich regionach świata są takie problemy (brak toalet w szkołach)?

Nagraj video, zrób plakat, napisz wypracowanie.
Czekamy na Wasze odpowiedzi do 10 maja 2019r.

Najlepsza szkoła otrzyma 5 zestawów toalet WC:
Miska WC Debba Rimless + stelaż podtynkowy + przycisk

Prace konkursowe prosimy wysłać do 10 maja 2019r. na adres email: biuro@roca.pl albo na adres: Roca Polska Sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice.

Szczegóły konkursu w:  regulaminie.

Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, zawsze masz prawo do wody

· Ponad dwa miliardy ludzi pozostaje wciąż w tyle. Hasłem przewodnim Organizacji Narodów Zjednoczonych jest “Leaving No One Behind” czyli „Nie zostawiając nikogo w tyle”, po to, aby stawić czoła globalnemu problemowi jakim jest brak dostępu do wody. · Fundacja We are Water, wspiera ideę ONZ i prowadzi kampanię #TheHiddenLifeOfWater, która podkreśla wagę realizacji celów zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwy dostęp do wody dla wszystkich. · Z okazji Światowego Dnia Wody Roca ogłasza konkurs dla Szkół Podstawowych.