Roca na świecie

waw-pl-th.jpg

Zgodnie z programem zrównoważonego rozwoju Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 19 listopada Światowym Dniem Toalety. Jego celem jest zwrócenie uwagi na tak ważną tematykę jak: zwiększenie świadomości w temacie problemów związanych z brakiem infrastruktury sanitarnej na całym świecie i zachęcenie do podjęcia działań.

Obecnie 892 miliony ludzi nie korzysta z toalet zaspakajając jedną z podstawowych potrzeb fizjologicznych, co wpływa negatywnie na środowisko naturalne, powoduje choroby i zanieczyszczenie wody. Biegunka zabrała już 361 tys. dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Przyroda ma swój naturalny obieg zasobów, w którym odpady są przetwarzane w ekosystemie. W 2018 Organizacja Narodów Zjednoczonych proponuje rozwiązania, które odwołują się do mechanizmów występujących w przyrodzie. W ten sposób można rozwiązać część problemów sanitarnych na świecie.

Natura woła, a my musimy jej słuchać I dlatego fundacja We are water przyłącza się do realizacji kampanii pod hasłem „ Kiedy natura woła potrzebujemy toalety” i organizuje konferencję zachęcając do debaty dotyczącej rozwiązań sanitarnych, które będą funkcjonowały w zgodzie ze środowiskiem. Konferencja będzie także omawiać projekty polepszające infrastrukturę na całym świecie.

Miliardy ludzi nie mogą odpowiedzieć na wolanie natury, ponieważ nie mają dostępu do toalet. Brak toalet oznacza, że ludzkie odchody na masową skalę nie są w sposób przemyślany przetwarzane. 1,8 miliarda ludzi z tego powodu może pić zanieczyszczoną fekaliami wodę.

Rozwiązania sanitarne oparte na przykładach z przyrody mają tworzyć ekosystemy, gdzie przetworzone odchody mogą zostać ponownie wykorzystane w środowisku naturalnym. Większość z tych rozwiązań opartych jest na ochronie: procesów wegetacji, gleby, bagien, rzek i jezior. Niektóre z rozwiązań to:
• Latryny z gnojownikiem, w którym przetwarza się odchody w zbiorniku toalety, aby wykorzystać je później do nawożenia.
• Bagna stworzone przez człowieka filtrują wodę z odpadami, która trafia do rzek.

Do 2030r. musimy osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, między innymi: „Gwarancję dostępności wody i infrastruktury sanitarnej dla wszystkich na całym świecie„ czyli celem jest redukcja zanieczyszczonej wody o połowę i zwiększenie jej ponownego wykorzystania. To cele, które są tez bliskie fundacji We are water. Niestety przed nami wciąż sporo pracy w tym temacie.

***

Fundacja We are water stawia przed sobą dwa kluczowe cele. Pierwszy to zwiększanie świadomości i zachęcenie do debaty publicznej, aby stworzyć kulturę i szacunek do wody i aby umożliwić równy rozwój i zrównoważone zarzadzanie globalnych zasobów wody. Drugi to stworzyć program, aby zmniejszyć negatywne skutki niewystarczających zasobów wody na świecie. Najważniejsze obszary działań fundacji to: zaangażowanie w budowę infrastruktury, edukację, zdrowie i badania na obszarach najbardziej potrzebujących.
Do tej pory Fundacja przeprowadziła 49 projekty w 21 krajach pomagając 540 000 osobom: Niektóre z krajów wspieranych to: Ekwador, Indie, Brazylia, Maroko, Kolumbia, Gwinea, Nepal, Bangladesz, Filipiny, Kongo. Projekty zostały przeprowadzone przy współpracy z Educo, Fundación Vicente Ferrer, Intermón Oxfam, Unicef, Fundación Mujeres por África, Fundación Pies Descalzos or World Vision International. www.wearewater.org

19 LISTOPADA, ŚWIATOWY DZIEŃ TOALETY

Kiedy natura woła, potrzebujemy toalety. • 892 miliony ludzi nie mają dostępu do toalety • Ten fakt ma swoje konsekwencje w postaci problemów zdrowotnych, wpływa na jakość naszego życia, warunki pracy, odżywiania, edukację i gospodarkę na całym świecie