Roca na świecie

hiden-life-of-water-pl-th.jpg

„Ukryte życie wody”, to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody. Zwraca ono uwagę na długofalowe konsekwencje braku dostępu do tego surowca, które na co dzień nie są dostrzegane.

26% ludności całego świata – ponad 2 miliardy osób – żyje obecnie w krajach, w których dostęp do wody jest utrudniony. W perspektywie oczekiwanego wzrostu populacji, ten odsetek ma osiągnąć aż 40% do 2050 roku. Stały wzrost liczby ludności na świecie oznacza większe zapotrzebowanie na wodę słodką w celu nawodnienia i produkcji żywności, oraz zapewnienia lepszych warunków sanitarnych, higieny i zarządzania gospodarką odpadami.

W tym roku Fundacja We Are Water chce zwrócić uwagę na liczne problemy społeczne, które powiązane są z utrudnionym dostępem do wody. Jej brak nie oznacza tylko niemożności zaspokojenia pragnienia i potrzeb higienicznych. Ma on dużo poważniejsze konsekwencje, rzutujące na funkcjonowanie całych społeczności, także w dalszej perspektywie czasowej.

Powszechnie wiadomo, że żyjemy dzięki wodzie - jest niezbędna do przetrwania, dzięki niej możliwy jest rozwój i budowanie samodzielnych społeczności, które same na siebie pracują, generują zyski i rozwijają się. Powiązania ze zdrowiem też są powszechnie zauważalne – śmiertelne choroby, takie jak tyfus czy błonica przestają być zagrożeniem, gdy zapewni się dostęp do wody pitnej. Wraz z zapewnieniem dostępu do czystej wody nadającej się do picia i zaspokajania potrzeb higienicznych poprawia się ogólny stan zdrowia społeczności. To z kolei przekłada się na poprawę życia kobiet, które nie muszą już tak mocno angażować się w opiekę nad chorymi, dzięki czemu mogą uczyć się i pracować. Jest to o bardzo ważne, ponieważ praca zarówno zwiększa dobrobyt samej rodziny, jak i dochód generowany przez społeczeństwo. Dostęp do wody pitnej jest warunkiem równouprawnienia i szansy na rozwój. Dlatego też Fundacja przypomina, że woda oznacza przyszłość. Dostęp do niej wpływa na polepszenie jakości życia oraz daje możliwość dalszego rozwoju, zarówno jednostek, jak i całych społeczności.

O fundacji We Are Water

Fundacja We Are Water ma dwa podstawowe cele. Po pierwsze prowadzi działania zwiększające świadomość społeczną w zakresie konieczności wypracowania nowych wzorców korzystania z wody. Zachęca do dyskusji zarówno społeczeństwo, jak i organizacje by w pełni wykorzystać potencjał do zarządzania światowymi zasobami wody. Po drugie prowadzi akcje, mające na celu przeciwdziałanie efektom niedoboru wody, działając w obszarach takich jak edukacja, zdrowie i technologie, koncentrując się na najmocniej dotkniętych obszarach.

www.wearewater.org

 

Ukryte życie wody

• W tym roku fundacja We Are Water chce zwrócić uwagę na to, jak ważna jest woda i jakie są konsekwencje braku dostępu do niej
• „Ukryte życie wody” to hasło tegorocznych działań, zwracające uwagę na fakty, których na co dzień nie dostrzegamy
• Fundacja przypomina, że w wielu krajach woda jest wciąż surowcem deficytowym, co negatywnie wpływa na rozwój tych regionów