Roca w Polsce

np-walk-4-water-medium

„Woda i praca” to hasło przewodnie tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody organizowanych przez Fundację We Are Water. Łącząc idee poprzednich lat, podkreśla ono relację pomiędzy wodą i godną pracą w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.


Już kolejny rok Fundacja We Are Water prowadzi globalną kampanię uświadamiającą, jak wielkie znaczenie dla społeczeństw ma dostęp do wody pitnej. Połowa zatrudnionych pracuje w branżach związanych z wodą. Woda wykorzystywana jest we wszystkich sektorach gospodarki: 70% w rolnictwie, 15% w przemyśle i 15% w gospodarstwach domowych. Niestety, dostęp do niej nie jest powszechny, to przekłada się na realne straty ekonomiczne, a także na jakość i poziom życia ludzi.

Codziennie na całym świecie milion dziewcząt spędza 6 godzin na gromadzeniu wody na potrzeby rodziny. To czas, który mogłyby spędzić w szkole. Co 20 sekund umiera osoba, która cierpi na chorobę związaną z brakiem dostępu do wody. To oznacza 2 miliony śmierci rocznie, głównie dzieci. Osiem na dziesięć osób bez dostępu do lepszych źródeł wody żyje na obszarach wiejskich. 159 milionów ludzi w dalszym ciągu  używa wody, która zbiera się na powierzchni ziemi.

W Polsce obchody Światowego Dnia Wody z Fundacją We Are Water mają na celu podkreślenie faktu, że dla milionów osób na całym świecie, zdobycie wody, którą my tak beztrosko marnujemy, oznacza wysiłek i ciężką pracę, często ponad możliwości, konieczność zrezygnowania z nauki i szansy na poprawę losu. Pomyślmy zatem na co dzień, że każdy zaoszczędzony litr wody to ciężar, który zdejmujemy z głowy dziewczynki gdzieś na świecie i szansa, aby mogła rozpocząć lepsze życie.

 

Informacje o Fundacji We Are Water
Fundacja We Are Water powstała z inicjatywy firmy Roca, która od samego początku swojej działalności jest zaangażowana w kwestie ochrony środowiska, zarówno poprzez swoje produkty, jak i procesy produkcyjne.

Roca doskonale zdaje sobie sprawę, że woda jest unikalnym, ograniczonym dobrem. Firma od ponad 50 lat wykorzystuje w swoich produktach rozwiązania oszczędzające wodę i energię, przyczyniając się w ten sposób do bardziej zrównoważonego współistnienia z otoczeniem. Zaangażowanie na rzecz rozsądnego korzystania z wody zyskało teraz nowy wymiar dzięki utworzeniu Fundacji We Are Water.

Fundacja ma dwa główne cele: podnoszenie świadomości wśród instytucji i opinii publicznej na temat konieczności powstania nowej kultury korzystania z wody, która umożliwiałaby rozwój gospodarczy i zrównoważone zarządzanie światowymi zasobami wodnymi. Drugim celem jest zaangażowanie w działania, które minimalizują negatywne skutki braku odpowiednich zasobów wody.

Fundacja We Are Water będzie działać samodzielnie lub we współpracy z projektami innych instytucji i organizacji pozarządowych, pod warunkiem, że będą one spójne z celami Fundacji.

 

Fundacja We Are Water obchodzi tegoroczny Światowy Dzień Wody po hasłem „Woda i praca”

Milion dziewczynek na świecie codziennie spędza 6 godzin na gromadzeniu wody. Co 20 sekund na świecie umiera osoba cierpiąca na chorobę związaną z brakiem dostępu do wody. 1,5 miliarda ludzi, połowa wszystkich osób pracujących na świecie, pracuje w branżach związanych z wodą. Wszystkie formy zatrudnienia są uzależnione od dostępu do wody.