Roca w Polsce

dzien-wody.png

„Myśl globalnie, działaj lokalnie” – zgodnie z tym hasłem, Roca odnowi ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Płockiej 26 na warszawskiej Woli. W ten szczególny sposób Roca chce uczcić Światowy Dzień Wody. Uroczyste otwarcie odnowionego obiektu odbędzie się 22 marca 2014 roku.

Woda ze źródła przy ulicy Płockiej 26 ma istotne znaczenie dla mieszkańców dzielnicy. Ze względu na relatywnie niskie walory smakowe i mineralne wody z wodociągu, chętnie korzystają oni ze źródła „oligocenki”. – Osoby noszące zbiorniki na wodę są częstym widokiem na ulicy Płockiej. Aby korzystanie z ujęcia odbywało się w sposób zrównoważony, wykorzystamy w obiekcie ekologiczne baterie marki Roca, które pozwolą zaoszczędzić bezcenną wodę – mówi Joanna Dec–Galuk, Marketing Manager z firmy Roca Polska. Poza wymianą baterii Roca, na ścianach ujęcia położone zostaną nowe, estetyczne płytki Roca, których wygląd umili mieszkańcom częste wizyty w źródle. Koszt remontu zostanie pokryty w całości przez firmę Roca Polska Sp. z o.o.

Wody z otworów oligocenu są tak zwanymi wodami „starymi”. Ich wiek w centralnej części niecki mazowieckiej eksperci szacują na około 50 tys. lat. Izoluje je od powierzchni ponad 100 metrowa warstwa nieprzepuszczalnych skał, są więc dobrze zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Zbiornik oligoceński ma kluczowe znacznie szczególnie w przypadku katastrof ekologicznych. Zasoby z takiego ujęcia stają się wówczas jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną ludności stolicy.

Misją, założonej z inicjatywy firmy Roca, Fundacji We Are Water, jest promowanie w społeczeństwie idei zrównoważonego zarządzania światowymi zasobami wody. Remont ujęcia przy ul. Płockiej jest jedną z wielu inicjatyw, które prowadzi Fundacja. Należy do nich również We Art Water Film Festival – międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych. Jego celem jest propagowanie talentu twórców, którzy jednocześnie potrafią swoją pracą zwrócić uwagę innych na problem deficytu wody na świecie. Temat przewodni drugiej edycji wydarzenia to „Woda i infrastruktura sanitarna” (www.weartwaterfestival.org). Filmy można nadsyłać do 31 marca tego roku.

Zobacz więcej:
http://www.youtube.com

Na oficjalnej uroczystości otwarcia remontowanego ujęcia, które nastąpi w sobotę, 22 marca 2014 roku o godz. 11:00, obecne będą władze dzielnicy, mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele mediów. Punktem kulminacyjnym ma być wspólna degustacja „oligocenki”.

Zapraszamy na uroczystość wszystkich mieszkańców dzielnicy!

Celebruj Światowy Dzień Wody

Fundacja We Are Water celebruje Światowy Dzień Wody Z tej okazji Roca remontuje ujęcie wody oligoceńskiej na Woli w Warszawie