Roca w Polsce

srodowiska-architektow.jpg

Niedoceniane, zniszczone, pozornie negatywne. Tak można scharakteryzować niektóre miejsca w Lublinie. Wszystkie one były tegorocznym tematem szesnastej edycji warsztatów architektonicznych OSSA 2012, organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury. Warsztaty odbyły się w Lublinie, w dniach 21 – 28 października pod hasłem „Negatyw”, a ich głównym celem było przywrócenie wartości zapomnianym zakątkom miasta. Jednym ze sponsorów tego ważnego dla gospodarza i branży architektonicznej wydarzenia była firma ROCA Polska.

OSSA to Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury, które powstało z inicjatywy młodych ludzi pragnących poszerzać swoje horyzonty i nabywać doświadczenie w zawodzie. Stowarzyszenie działa aktywnie od 1997 roku gromadząc studentów artystycznych kierunków wyższych uczelni na terenie całego kraju. Jego celem jest organizacja spotkań, konkursów i wycieczek dydaktycznych, a jednym z ważniejszych wydarzeń są Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczne OSSA. Gospodarzem tegorocznej, szesnastej już edycji warsztatów było miasto Lublin, a dokładnie Wydział Budownictwa i Architektury tamtejszej Politechniki.

Lublin kryje wiele interesujących miejsc o dużym potencjale, ale większość z tych zakątków jest zaniedbanych i na pierwszy rzut oka ciężko je dostrzec. Często są to miejsca w bliskim sąsiedztwie tras turystycznych – intensywnie użytkowane, ale jednak zniszczone. Uczestnicy tegorocznych warsztatów mieli za zadanie zadziałać na zasadzie negatywu, czyli spróbować przedstawić te miejsca, jako wartościowe i wydobyć z nich piękno. Młodzi i ambitni studenci w niecodzienny sposób spojrzeli na przestrzeń miejską miasta.

Sponsorowane przez ROCA Polska Warsztaty OSSA Lublin 2012 składały się z dwóch części: teoretycznej – wykładów otwartych dla zainteresowanych oraz praktycznej – na którą zaproszono 100 studentów z polskich uczelni wybranych w drodze konkursu. Finałem wydarzenia była wystawa powarsztatowa w sali widowiskowej Warsztatów Kultury, na której zaprezentowano wyniki pracy studentów – nowe rozwiązania z zakresu wykorzystania przestrzeni miejskiej dla Lublina.

Drugą inicjatywą, w którą zaangażowała się w ostatnim czasie Roca Polska była zorganizowana przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej II/V Międzynarodowa Konferencja „Architektura bez granic, kultura miasta, miasto w kulturze”. Konferencja adresowana była do m.in.: wszystkich ośrodków naukowych, uczelni, architektów, inżynierów kształtujących współczesną architekturę miejską, konserwatorów i historyków sztuki zajmujących się szeroko pojętą konserwacją i rewitalizacją obiektów architektury i urbanistyki, planistów i architektów krajobrazu. Uczestnicy konferencji mieli okazję do wymiany doświadczeń i zapoznania się z ważną dziś problematyką europejskiej polityki architektonicznej, urbanistycznej i przestrzennej oraz możliwość współdziałania w promocji „kultury miasta, urbanistyki i kształtowania przestrzeni”, związanych z szeroko pojętą kulturą.

Współpraca z uczelniami wyższymi jest dla Roca bardzo ważna, a wspieranie młodych i ambitnych architektów na stałe wpisuje się w harmonogram działań Roca. Obecność na tak ważnych wydarzeniach jak warsztaty OSSA czy Międzynarodowa Konferencja „Architektura bez granic, kultura miasta, miasto w kulturze”, to kolejna okazja, by śledzić dokonania dobrze zapowiadających się architektów młodego pokolenia i aktywnie uczestniczyć w ich rozwoju.”

ROCA Polska dla środowiska architektów

Wspieranie młodych adeptów z branży architektonicznej wpisuje się na stałe w strategię działań ROCA Polska. W ramach swojej polityki firma zaangażowała się ostatnio w dwie inicjatywy, Warszaty OSSA Lublin 2012 oraz II/V Międzynarodowej Konferencji “Architektura bez granic, kultura miasta, miasto w kulturze” Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.