Z tej okazji Roca remontuje ujęcie wody oligoceńskiej na Woli w Warszawie

„Myśl globalnie, działaj lokalnie” – w myśl tego hasła, Roca odnowi ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Płockiej 26 na warszawskiej Woli. W ten wyjątkowy sposób Roca chce uczcić Światowy Dzień Wody. Uroczyste otwarcie odnowionego obiektu będzie miało miejsce 22 marca 2014 roku.

Woda ze źródła przy ulicy Płockiej 26 pełni istotną rolę w życiu mieszkańców dzielnicy. Cieszy się ona dużą popularnością ze względu na wysokie walory smakowe i mineralne, w szczególności,  w porównaniu z wodą z wodociągu.– Osoby noszące zbiorniki na wodę są częstym widokiem na ulicy Płockiej. Aby korzystanie z ujęcia odbywało się w sposób zrównoważony, wykorzystamy w obiekcie ekologiczne baterie marki Roca, które pozwolą zaoszczędzić bezcenną wodę – mówi Joanna Dec–Galuk, Marketing Manager z firmy Roca Polska. Poza wymianą baterii Roca, na ścianach ujęcia położone zostaną nowe, estetyczne płytki Roca, których wygląd uprzyjemni mieszkańcom częste wizyty w źródle. Koszt remontu zostanie pokryty w całości przez firmę Roca Polska Sp. z o.o.

Wody z otworów oligocenu są tak zwanymi wodami „starymi”. Eksperci oceniają ich wiek w centralnej części niecki mazowieckiej  na około 50 tys. lat. Izoluje je od powierzchni ponad 100 metrowa warstwa nieprzepuszczalnych skał, są więc wolne od zanieczyszczeń. Zbiornik oligoceński ma kluczowe znacznie szczególnie w przypadku katastrof ekologicznych. Zasoby z takiego ujęcia stają się wówczas jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną ludności stolicy.

Głównym celem Fundacji We Are Water, założonej z inicjatywy firmy Roca, jest promowanie w społeczeństwie idei zbalansowanego zarządzania światowymi zasobami wody. Remont ujęcia przy ul. Płockiej jest jedną z wielu inicjatyw, które prowadzi Fundacja. Należy do nich również We Art Water Film Festival – międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych. Ma on na celu propagowanie talentu twórców, którzy jednocześnie potrafią swoją pracą zwrócić uwagę innych na problem deficytu wody na świecie. Temat przewodni drugiej edycji wydarzenia to „Woda i infrastruktura sanitarna” (www.weartwaterfestival.org). Filmy można nadsyłać do 31 marca 2014.

Zobacz więcej:
http://www.youtube.com

W sobotę, 22 marca 2014 roku o godz. 11:00, na oficjalnej uroczystości otwarcia remontowanego ujęcia, obecne będą władze dzielnicy, mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele mediów. Gwoździem programu ma być wspólna degustacja „oligocenki”.

Zapraszamy na uroczystość wszystkich mieszkańców dzielnicy!

Nasza firma

Kalendarz targów i wydarzeń

Roca świętuje Światowy Dzień Wody

Data wydarzenia